آخرین شماره

آرشیو

نحوه اشتراک و خرید نشریه

راهنمای تهیه و تنظیم نوشتار

ارسال، پیگیری و داوری مقالات

 

نشريه رستنيها مقالات تحقيقي - راهبردي، گزارشهاي كوتاه علمي و تك نگارهاي (منوگراف) تهيه شده در تمام موضوعات (از قبيل رده بندي، فيزيولوژي، بيولوژي، اكولوژي و غيره) در زمينه رستنيها شامل گياهان گلدار، قارچها، خزه ها، جلبكها، گلسنگها و سرخسها را به چاپ مي رساند.

 

سري كامل نشريه از بدو ايجاد تا كنون در آرشيو موسسه جهت فروش به متقاضيان حقيقي و حقوقي موجود مي باشد.

 

 

 

دوفصلنامه‌ علمي پژوهشي

 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

 

درجه علمي پژوهشي نشريه رستنيها طي مجوز شماره 432/2910/3 مورخ 4/4/1382 توسط
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغ گرديده است.

 

نمایه شده در ISI ،CAB  ،BIOSIS  و ISC

دارای ضریب تاثیر (IF)  از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 

 

مدير مسئول

دکتر حسن عسكري (استاديار پژوهش) ـ رييس موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور

 

سردبير

دکتر رسول زارع ـ استاد پژوهش موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور

 

هيات تحريريه

دکتر حسین آخانی- استاد دانشگاه تهران

دکتر جعفر ارشاد- استاد پژوهش موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور

دکتر قربانعلي حجارود ـ استاد دانشگاه تهران

دکتر سعيد شيرزاديان (مدير داخلي) ـ استاديار پژوهش موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور

دکتر مهرداد عباسي ـ دانشيار پژوهش موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور

دکتر سيد محمود غفاري ـ استاد دانشگاه تهران

دکتر فرخ قهرمانی نژاد ـ دانشیار دانشگاه تربیت معلم

دکتر وحيد نيكنام ـ دانشيار دانشگاه تهران

 

مشاوران خارجي هيات تحريريه

دکتر اووه براون ـ استاد انستيتوي بيولوژي دانشگاه مارتين- لوتر آلمان

دکتر رينهارد مايكل فريچ ـ استاد انستيتوي ژنتيك گياهي و تحقيقات محصولات زراعي آلمان

پروفسور والتر گمس ـ استاد آكادمي علوم سلطنتي هلند

 

شماره و تاريخ پروانه انتشار

12734/124- 11/12/1377

 

نشاني

موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور

تهران: بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، شماره 1 و 2

صندوق پستي 1454، تهران 19395، تلفن: 16-22403012، 22403688، دورنگار: 22403691

نشاني الكترونيك: rostaniha2008@yahoo.com